Wyciszanie pomieszczeń

ABC izolacji akustycznej

Lepsza izolacyjność ścian

Skutecznym, ale kosztownym rozwiązaniem, które podniesie izolacyjność ścian będzie murowanie dodatkowej warstwy, oddzielonej od ściany pierwotnej przez użycie materiału tłumiącego. Taka konstrukcja poprawia izolacyjność, ale w wielu przypadkach nie ma technicznej możliwości zastosowania takiej opcji. Dlatego ewentualnie wykonuje się na podkładzie tłumiącym ścianę kartonowo – gipsową albo gipsowo – wiórową. Takie rozwiązanie również dają poprawę izolacyjności. Minusem, będzie to że takie płyty mogą drgać i dlatego tworząc ustroje membranowe o dużym współczynniku pochłaniania na niskich częstotliwościach może się pojawić problem. W ścianach z płyt mogą także powstawać nieszczelności, przez które będzie dostawać się dźwięk. Jak widać zastosowanie płyt niesie za sobą ryzyko ubocznych efektów. Z tego względu solidne wykonywanie prac będzie bardzo ważne.

Na wielowarstwowej koncepcji przegrody bazują także adaptacje, które wykonywane są przez firmy, które zajmują się usługowym wykonywaniem akustycznej ochrony wnętrz i wszelkie produkty odpowiadające za podnoszenie izolacyjności akustycznej przez firmy, które produkują materiały budowlane.

Minimalnym, ale mało skutecznym wariantem będą płyty bezpośrednio klejone na ściane. Nieco podniosą one izolacyjność, ale profesjonalny akustyk na pewno nie będzie nam tego polecał. Małą skutecznością charakteryzuje się pokrywanie ścian materiałami tłumiącymi, albo też stosowanie sufitów podwieszanych. Wyłożenie ścian tłumiącymi materiałami pomoże w małym stopniu. Zmiana odczuwana subiektywnie po zastosowaniu takich rozwiązań będzie przede wszystkim wynikać z tego, że ogólny poziom dźwięku zostanie obniżony.

Tam gdzie potrzebna będzie skuteczna izolacja stosowane są konstrukcje pudełka w pudełku. Czyli chodzi praktycznie o to, że cały pokój będzie obudowany przez wielowarstwową dodatkową ściankę izolującą wnętrze od wszystkich ścian konstrukcyjnych. Oczywiście takie rozwiązanie będzie kosztowne i zajmie nam sporo przestrzeni. Stosuje się je raczej w praktyce profesjonalnej, w studiach nagraniowych.

Redukcja hałasów u źródła

Zawsze najlepszą drogą do walki z hałasem będzie ich redukowanie u samego źródła. Takie zabiegi będą skuteczne gdy mamy stałe źródło hałasu, z którym będzie można walczyć. Gdy chodzi o ludzkie źródło dobrze będzie porozmawiać o względnej ciszy w momencie, gdy będzie ona nam najbardziej potrzebna. W ten sposób bez wydatków uda się pokonać problem izolacyjności. Taka opcja zawsze byłaby najlepsza.

Zobacz